رکنا اجتماعی: معصومه قاسمی روانشناس؛ با اشاره به اهمیت مشاوره برای ازدواج اظهار کرد:مشاوره با روانشناس،قبل و بعد از ازدواج می تواند در شناخت بیشتر زوجین و رفع مشکلات آنها تاثیر داشته باشد.

وی افزود: تفاوت های رفتاری افراد موجب ایجاد مشکلاتی می شود که اگر با مشاوره و شناخت به نوع رفتار همراه نباشد، موجب ایجاد شکاف عمیق عاطفی در زوجین و طلاق می شود.

وی افزود: باید گفت ناآگاهی، پیروی از الگوهای قدیمی اشتباه و فشارهای اجتماعی ممکن است ازدواج‌های نامناسبی را رقم بزند و افراد اگر می‌خواهند زندگی زناشویی خوبی داشته باشند، باید آگاهانه انتخاب کنند و خود را از مشورت دیگران بی‌نیاز ندانند.

وی گفت: متاسفانه مشاوره با روانشناس در جامعه جایگاه خود را پیدا نکرده از این رو هر روز شاهد افزایش آسیب های آن در جامعه هستیم،اما زوجین بدانند که با استفاده از راهکارهای روانشناسان می توانند بخش قابل توجهی از مشکلات شناختی را کاهش بدهند و حتی از طلاق جلوگیری کنند.