شفقنا/آیت الله سید علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان به پرسشی درباره پیوند کلیه خوک به انسان پاسخ گفته است.

متن پرسش وپاسخ مطرح شده بدین شرح است:
سؤال: آیا پیوند کلیه خوک به انسان جایز است؟
جواب: جایز است و خدا عالم است.

 

مطالب خواندنی:

 

چشمه امید